Celldömölki Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola

„mindenről a legszükségesebbet, szakszerűen, de könnyen érthetően” (Ádám Jenő)

A celldömölki Ádám Jenő Zeneiskola 1950 – óta működik a városban,  a 2010-2011. éves tanévben ünnepeltük fennállásának 60 éves jubileumát.

Fontosabb állomások:

1950-ben került sor az un. Munkacsoport Zeneiskola megalapítására. Az első időszakban zongora, hegedű, brácsa, cselló és szolfézs szakokat indítottak be. A tanárok Mühl Alfréd, Hoffer Ottó és dr Németh Józsefné voltak.

Az intézmény 1967-ben vált önállóvá. Tanulmányi szempontból meglehetősen nagy feladat előtt állt, hiszen fel kellett zárkóznia a nagyobb múltú zeneiskolák sorába. A tanároknak is állandóan képezniük kellett magukat és növendékeiket is fel kellett készíteni a különböző versenyekre és zenei pályára. Ekkoriban a celli tanulók már rendszeresen szerepeltek a győri területi versenyeken.

A fejlődés az intézményen kívül is jelentős volt, a község várossá vált(1979), és Kemenesalja kultúrcentrumaként  szándékozott ellátni teendőit.

Az 1974-es év változást hozott a zeneiskola életében, vezetője Süle Ferenc lett.

Ebben az időszakban egy állandó tantestület létrehozásán fáradoztak, hiszen még mindig az óraadó tanárok voltak többségben. Ezt végül az 1980/81.es tanévben sikerült elérni. Stabilizálódott a testület.

Az utóbbi évek jelentős változásai:

  • bevezettük a barokkfurulya oktatását
  • megkezdtük a zongora tanszakon belül a szintetizátor tanítását      
  • új színfoltot jelentett a magánének szak , valamint a
  • népzene tanszak, népi ének szak beindítása

 Ez jelzi a tanári kar és az intézmény megújulási törekvését és a szülők, tanulók igényeinek változásait is.

2003. szeptember 1- óta az intézmény igazgatója Bejczi Károly

 Tárgyi feltételek

A zeneiskola épülete nem messze helyezkedik el Celldömölk központjától, a város négy általános iskolája közül három közvetlen szomszédságában.  Ez több szempontból is előnyös: egyrészt a tanulók zeneiskolai elfoglaltsága könnyen és szervesen illeszthető az iskolai órarendbe. Az órák így korábban, már 1200-tól kezdődhetnek és fontos az is, hogy a gyerekek így a lehető legkevésbé vannak kitéve a járműforgalom veszélyeinek.  Azzal, hogy a jelenlegi helyükre költözhettek, a zenetanárok régi álma vált valóra, amelyre már az alapítás óta vártak.

 Magától értetődő dolog, hogy a tárgyi feltételek javulása forrása a sikeres munkának. Az épületbe lépve tágas előtér fogadja a látogatót, melyben Ádám Jenő – az iskola névadója – és Kodály Zoltán mellszobra található. A tanárok is hozzájárulnak a gyerekek esztétikai neveléséhez, figyelmességgel, példamutatással. Az iskola családias jellegét mutatja az egész épületben elhelyezett sok virág. A termekben Ádám Jenő szavai vannak kifüggesztve:

„mindenről a legszükségesebbet, szakszerűen, de könnyen érthetően”

Emlékére minden év decemberében regionális népdaléneklési versenyt rendezünk, melyen először csak a szomszéd megyék és Vas megye jelentkezői vehettek részt, azonban egyre bővül a körzet, amelyből várjuk a dalos kedvű gyerekeket. Az iskola egyik  hagyományos rendezvényévé vált, amelyet meg kell őrizni. Meg szeretnénk teremteni annak a lehetőségét, hogy a rendezvény kibővülhessen a népzene hangszeres ágával, néptáncegyüttesek részvételével.

Az oktatás elindulása óta jelentősen javultak a feltételek, ez megadta az alapját a szakmai fejlődésnek.  A zeneoktatáshoz 8 egyéni foglalkozásra alkalmas tanterem, 1 szolfézs és 1 kamaraterem áll rendelkezésre. Az  ütős, valamint a zeneirodalom órákat a Celldömölki Városi Iskola iskola néhány termében kell megoldani. Optimális megoldás akkor lenne, ha az iskola szomszédságában levő orvosi rendelő épülete is szabaddá válna. Megoldása, anyagi erőforrások pályázatok útján történő megszerzése a következő évek feladata.

  A hangszerpark eltérő szintet mutat hangszercsoportonként. A főépületben, 6 teremben található zongora. Vonóshangszerek megfelelő számban és minőségben vannak, a fúvósok és az ütőhangszerek azonban mennyiségben és minőségben kevésbé felelnek meg a követelményeknek. Erőfeszítéseket kell tennünk a hangszerpark amortizációs gondjainak leküzdésére.           

Napjainkban nagyon sok szoftver segíti a zeneoktatást. Ezek egy része a hagyományos oktatás színesebbé, változatosabbá tételében segít, ilyenek pl. a különböző hangzatgyakorló, szolfézs oktató, dallamdiktáló programok, másikuk akár új lehetőségekkel bővíthetik az iskola profilját, mint például a kottagrafikai alkalmazások, zeneszerkesztő, hangszerelő, hangeditáló szoftverek használatának oktatása. A programok használatához a személyi feltétel adott, a tárgyi feltételek biztosítása a következő évektől megkezdődhet. Így az informatikának a zeneoktatásban való alkalmazását jövendő feladatnak tekintjük.

 Személyi feltételek

 Egy iskola arculatát nem utolsósorban az ott működő tanárok minőségi munkája határozza meg. A nevelőtestület tagjai az előírt képesítéssel rendelkeznek, feladataikat jól el tudják látni. A korösszetétel kedvező. A fiatalos lendület párosulva a szakmai tapasztalattal, jól kiegészíti egymást.

Az elindított továbbképzésekkel a közeljövő igényeit részben sikerül kielégíteni, fenntartását biztosítani kívánjuk

Nyitvatartás

Hétköznap

8-16 h

OM azonosító:

040127 

Elektronikus napló


KRÉTA -elektronikus napló

COVID info:

Hatósági karanténban lévő tanulók száma: 0 fő

Hatósági karanténban lévő alkalmazottak száma: 0 fő

Igazolt fertőzött tanulók száma: 0 fő

Igazolt fertőzött alkalmazottak száma: 0 fő

Elérhetőségeink

Tel/Fax

 +36 95 420 077

E-Mail

zenadam@cellkabel.hu
zenadamcell@gmail.com

Cím

9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18-2.

Művészetoktatásért Alapítvány

18897432-1-18

Az intézmény fenntartója

Sárvári Tankerületi Központ
9600 Sárvár, Dózsa György utca 14.